De Loodsboot – Expertisecentrum Gedrag

WIE ZIJN WIJ?

De Loodsboot is een Expertisecentrum Gedrag voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio Den Haag en is gericht op de overdracht van kennis, kunde en vaardigheden binnen het onderwijs ten behoeve van ondersteunings- en begeleidingsvragen op het gebied van gedrag.

 

WAT BIEDEN WIJ?

Door middel van ambulante begeleiding levert De Loodsboot een professionele bijdrage aan een passend onderwijsaanbod voor leerlingen met gedrags-, psychiatrische en/of sociaal-emotionele problemen binnen het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. De Loodsboot biedt een uitgebreid pakket aan dienstverlening, gericht op de onderwijssituatie van deze leerlingen. Het ondersteuningsaanbod is op maat en richt zich op ‘consultatie’, ‘onderzoek en diagnostiek’, ‘kennisoverdracht en training’, ‘begeleiding op school en in de klas’ en ‘training en intensieve specialistische begeleiding van leerlingen’. De begeleiding en ondersteuning kan een eenmalig, kort- of langlopend karakter hebben.

 

EXPERTISE

De medewerkers van De Loodsboot zetten hun expertise op het gebied van gedrag en gedragsproblematiek graag in ten behoeve van leerlingen, ouders, leerkrachten en scholen. Het vergroten van de professionaliteit van leerkrachten is een belangrijk doel van ons werk met als streven, dat de scholen op den duur zelf in staat zijn tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van al hun leerlingen. Het uitgangspunt van het handelen van de medewerkers van De Loodsboot is de hulpvraag van leerling, ouders en/of school. De geboden hulp kan zowel preventief als curatief zijn en richt zich op leerling-, groeps-, school- en bovenschools niveau.

 

Voor de inzet van expertise door De Loodsboot bij onderwijsarrangementen graag, voorafgaand aan de aanvraag bij het samenwerkingsverband, afstemmen met de coördinator van De Loodsboot. Meer informatie hierover vindt u op Informatie & aanmelding.

 

 

Als organisatie zijn we bezig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te implementeren om zodoende te voldoen aan de nieuwe wetgeving.