Bijeenkomsten rondom specialistische thema’s

Doel

Kennismaking met diverse praktische hulpmiddelen, interventieprogramma’s, methodieken en materialen op het gebied van gedrag, ter ondersteuning en begeleiding van leerkrachten, IB-ers en leerlingbegeleiders. Te denken valt aan: handelingsgericht werken vanuit het ontwikkelingsperspectief, werkhoudingsvraagstukken, sociaal-emotionele ontwikkeling, structuur in de klas, leerlinggesprekken, begeleide intervisie, gedragsproblemen in de klas.

 

Resultaat

Uitbreiding van het passend onderwijsaanbod op school, door het vergroten van kennis, kunde en vaardigheden van de deelnemers.

 

Werkwijze

Specialistische bijeenkomsten (op locatie), onder begeleiding van (één van) onze ambulant begeleiders.


Investering

Op aanvraag.