Co-teaching

Doel

De leerkracht versterkt zijn eigen kennis en vaardigheden, krijgt meer handelingsvaardigheid in de klas en meer reflectie op het eigen handelen.

 

Resultaat

De leerkracht heeft zijn kennis en handelingsrepertoire vergroot en zijn attitude veranderd ten opzichte van leerlingen die extra zorg nodig hebben (als gevolg van gedragsproblematiek). Alle leerlingen in de klas hebben van de verandering geprofiteerd.

 

Werkwijze

Eén van onze ambulant begeleiders ondersteunt de leerkracht met behulp van co-teaching.


Investering

Afhankelijk van de doelstelling maken wij een offerte op maat.