Didactisch procesonderzoek

Doel

Het verkrijgen van meer/beter inzicht (voor de school en de leerkracht) in de leerstrategie van de leerling en de wijze waarop de leerling procesmatig handelt in didactische situaties..

 

Resultaat

Inzicht in de leerstrategie van de leerling en een onderzoeksverslag met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht kunnen hierdoor het onderwijsaanbod beter laten aansluiten bij de mogelijkheden en sterke kanten van de leerling.

 

Werkwijze

Eén van onze gedragswetenschappers neemt het onderzoek af, schrijft de rapportage en bespreekt het rapport met ouders, leerkracht en (ambulant) begeleider.


Investering

Vanaf 10-12 uur.
Duur van het onderzoek kan aangepast worden; dit is afhankelijk van de onderzoeksvraag.