Digitaal sociogram

Doel

Inzicht krijgen in de onderlinge relaties van de leerlingen in de groep.

 

Resultaat

Groepsoverzicht op basis waarvan beslissingen genomen kunnen worden over groepsindeling of klassenopstelling met als doel de sociale verhoudingen binnen de groep positief te beïnvloeden.

 

Werkwijze

De school schaft de software ‘digitaal sociogram’ aan. Eén van onze ambulant begeleiders geeft informatie over het gebruik.


Investering

Kosten voor het sociogram: €50,-.