Dynamisch leerpotentieel onderzoek

Doel

De leerbaarheid en de mate, waarin leerlingen kunnen leren ‘leren’, denken en problemen kunnen oplossen, in kaart brengen op basis van zijn/haar (deficiënte) cognitieve functies. Er wordt inzicht verkregen in hoe de leerling nieuwe informatie opneemt, verwerkt en toepast in nieuwe situaties. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe en op welke wijze er bij de leerling een veranderingsproces op gang gebracht kan worden zodat hij/zij meer profijt kan halen uit leersituaties (bijv. aangepaste instructiemethode, materialen en de intensiteit van de instructie ed.).

 

Resultaat

Inzicht in het leerpotentieel van de leerling en een onderzoeksverslag met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht kunnen hierdoor het onderwijsaanbod beter laten aansluiten bij de mogelijkheden en sterke kanten van de leerling.

 

Werkwijze

Eén van onze ambulant begeleiders neemt het onderzoek af, schrijft de rapportage en bespreekt het rapport met ouders, leerkracht en (leerling) begeleider. Het onderzoek verschilt van het klassieke intelligentieonderzoek; het leerproces is het onderwerp van onderzoek. Hierbij gaat de testafnemer de interactie aan met de leerling. Tijdens de afname, wordt hulp en feedback verstrekt, oplossingsstrategieën aangereikt en transfertaken aangeboden. Op deze manier wordt inzicht verkregen in de cognitieve vaardigheden die aan de basis liggen van leren, en (wanneer hierbij problemen opgemerkt worden) in de wijze waarop hierin verandering aangebracht kan worden.


Investering

Minimaal 6 – maximaal 20 uur.