Dyslexieonderzoek / dyscalculieonderzoek

Doel

Vaststellen of er al dan niet sprake is van dyslexie/dyscalculie en concrete handelingsadviezen geven voor de begeleiding van de leerling en de behandeling van de lees- en/of rekenproblemen.

 

Resultaat

Een rapportage met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht kunnen hierdoor het onderwijsaanbod beter laten aansluiten bij de behoefte van de leerling, gericht op lezen, spelling en rekenen. Wanneer van toepassing wordt tevens een dyslexie-, of dyscalculieverklaring afgegeven.

 

Werkwijze

Eén van onze gedragswetenschappers neemt het onderzoek af, schrijft de rapportage en bespreekt het rapport met ouders, leerkracht en (ambulant-) begeleider.
Het onderzoek kan alleen afgenomen worden wanneer de school middels handelingsplannen aan kan tonen dat er ≥ 6 maanden gericht hulp is geboden op het gebied van lezen en/of spelling/rekenen.


Investering

Voor het dyslexieonderzoek tussen de 10 en 12 uur. Voor het dyscalculieonderzoek wordt afhankelijk van de voorinformatie een offerte gemaakt.