Faalangstreductietraining

Doel

Versterken van het zelfvertrouwen waardoor de angst die opkomt als de leerling moet presteren, of denkt te moeten presteren, afneemt. Hierdoor kan een leerling gemakkelijker omgaan met voor hem of haar lastige situaties en kunnen de schoolprestaties behaald worden die passen bij zijn of haar niveau.

 

Resultaat

Leerlingen leren met behulp van oefeningen, angsten en spanningsklachten te herkennen bij zichzelf en leren hoe deze verminderd kunnen worden. Ze leren niet in paniek te raken wanneer er een spannende gebeurtenis aankomt en leren te ontspannen. Bovendien krijgen ze inzicht in de relaties tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag en hoe niet-helpende gedachten omgezet kunnen worden naar helpende, positieve gedachten. Tenslotte leren de leerlingen door zelfcontrole invloed te krijgen op hun gedachtegang.

 

Werkwijze

De training bestaat uit 10 sessies van een uur in een kleine groep, gegeven door één van onze gedragswetenschappers. Voorafgaand aan de training vindt een intake plaats en wordt in overleg met ouders en school bekeken welke vorm van faalangst bij de leerling speelt en of de faalangstreductietraining voor de leerling geschikt is. Ook wordt bij de leerling diagnostisch gekeken naar de (mogelijke) oorzaak van de faalangst. Ouders en school worden op de hoogte gehouden van de thema’s en huiswerkopdrachten.
De training is bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar.


Investering

Op aanvraag.