Groepsdynamiek Jonge kind

Doel

Inzichtelijk maken van de sociale verhoudingen binnen een groep, waardoor een adequate interventie op groepsniveau ingezet kan worden t.w.

  • Het met plezier naar school gaan (van een individuele leerling en of een groepje leerlingen) vergroten.

 

Resultaat

Een beeld van de positie van de verschillende leerlingen in de groep (omschreven in een rapportage) en een advies voor een passend interventieplan op het hiervoor genoemde aspect.

 

Werkwijze

Eén van onze ambulant begeleiders houdt een intakegesprek op de school en het sociogram (afgenomen m.b.v. foto’s) wordt afgenomen. Aan de hand van observaties in de groep en het sociogram wordt een analyse gemaakt. Hierover wordt een adviesgesprek met de leerkracht gevoerd. Samen met de leerkracht wordt een interventieplan opgesteld en na 4 tot 6 weken vindt een evaluatie plaats.


Investering

€1350,-.