Groepsdynamiek Plus (mogelijk vanaf groep 4)

Doel

Inzichtelijk maken van de sociale verhoudingen binnen een groep, waardoor een adequate interventie op groepsniveau ingezet kan worden t.w.

  • Het met plezier naar school (van een individuele leerling en of een groepje leerlingen) vergroten.
  • Het groepsgevoel van een klas versterken.

 

Resultaat

Een beeld van de positie van de verschillende leerlingen in de groep (omschreven in een rapportage) en een advies voor een passend interventieplan op de hiervoor genoemde aspecten.

 

Werkwijze

Eén van onze ambulant begeleiders houdt een intakegesprek op de school en het sociogram wordt afgenomen. Aan de hand van observaties in de groep en het sociogram wordt een analyse gemaakt. Daarbij worden vragenlijsten afgenomen door de AB-er. De vragenlijst wordt in een overzicht gezet en besproken tijdens de nabespreking. Samen met de leerkracht wordt een interventieplan opgesteld en na 4 tot 6 weken vindt een evaluatie plaats.
Groepsdynamiek Plus is aan te raden indien de onderlinge verhoudingen tussen de leerlingen het grootste probleem zijn.


Investering

€1550,-.