Groepsdynamiek Plus Plus (mogelijk vanaf groep 4)

Doel

Inzichtelijk maken van de sociale verhoudingen binnen een groep, waardoor een adequate interventie op groepsniveau ingezet kan worden t.w.

  • Het met plezier naar school (van een individuele leerling en of een groepje leerlingen) vergroten.
  • Het groepsgevoel van een klas versterken.
  • Het vormen van groepjes om het samenwerken en of meer leren van elkaar te bevorderen.

 

Resultaat

Een beeld van de positie van de verschillende leerlingen in de groep (omschreven in een rapportage) en een advies voor een passend interventieplan op de hiervoor genoemde aspecten.

 

Werkwijze

Eén van onze ambulant begeleiders houdt een intakegesprek op de school en het sociogram wordt afgenomen. Daarbij worden individuele leerling gesprekken en/of gesprekken met groepjes leerlingen gevoerd. Aan de hand van observaties in de groep, het sociogram en de leerling gesprekken wordt een analyse gemaakt. Hierover wordt een adviesgesprek met de leerkracht gevoerd. Samen met de leerkracht wordt een interventieplan opgesteld en na 4 tot 6 weken vindt een evaluatie plaats.
Groepsdynamiek Plus Plus is goed te gebruiken bij ernstige onderlinge problemen tussen de leerlingen en/of in combinatie met het leerkracht functioneren.


Investering

€2250,-.