Informatie en aanmelding

INFORMATIE en advies

U kunt geïnformeerd en/of geadviseerd worden over een (hulp)vraag, de inzet van het aanbod, de werkwijze, aanvragen, aanmeldingen, procedures, samenwerking, etc. Neem hiervoor contact op met de coördinator van De Loodsboot.


AANVRAGEN VOOR en AANMELDEN VAN inzet van expertise door De Loodsboot:

  • bekostigd door het samenwerkingsverband
  • Voordat de reguliere basisschool een onderwijsarrangement aanvraagt bij het samenwerkingsverband, dient met De Loodsboot afgestemd te worden wat de aard van de ondersteuning en begeleiding is en hoeveel uur in de aanvraag opgenomen wordt. De basisschool dient voor afstemming van expertise-inzet contact op te nemen met de coördinator van De Loodsboot.
    Wanneer de aanvraag door het samenwerkingsverband toegekend is, dient de basisschool dit aan te geven (telefonisch of per mail) bij de coördinator van De Loodsboot zodat ondersteuning en/of begeleiding gestart kan worden.

  • bekostigd vanuit de basisondersteuning
  • De reguliere basisschool neemt contact op met de coördinator van De Loodsboot. Met elkaar wordt in kaart gebracht wat de hulpvraag is en welk ondersteuningsaanbod daarbij past.


Ouders met vragen met betrekking tot hun zoon/dochter kunnen zich aanmelden wanneer zij gebruik willen maken van de expertise van De Loodsboot. In overleg met de school en na instemming van alle betrokkenen vindt inzet van deze expertise plaats op de school van hun zoon/dochter. De ouders bekostigen deze inzet zelf.