Intelligentieonderzoek (verbaal en non-verbaal)

Doel

Vaststellen van de cognitieve mogelijkheden van de leerling en concrete handelingsadviezen geven voor de begeleiding.

 

Resultaat

Een onderzoeksverslag met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht kunnen hierdoor het onderwijsaanbod beter laten aansluiten bij de mogelijkheden en sterke kanten van de leerling.

 

Werkwijze

Eén van onze gedragswetenschappers neemt het onderzoek af, schrijft de rapportage en bespreekt het rapport met ouders, leerkracht en (ambulant) begeleider.


Investering

Afhankelijk van de onderzoeksvraag tussen de 10 en 12 uur.