Inzet gedragsondersteuner op school

Doel

Preventieve inzet bij gedragsproblemen waarbij de school/leerkracht handvatten krijgt. De leerkracht zich bewust laten worden van zijn/haar kwaliteiten op het gebied van gedragsvragen (professionalisering)

 

Resultaat

De school/leerkracht kan door preventieve inzet eerder gedragsproblemen herkennen en aanpakken en krijgt tevens meer kennis, kunde en vaardigheden in het omgaan met gedragsvragen.

 

Werkwijze

Eén van onze ambulant begeleiders komt op vooraf afgesproken tijden op school om in overleg gedragshulpvragen te observeren, te bespreken en daarop acties te ondernemen.


Investering

Afhankelijk van de hulpvraag van de school.