Klassikaal intelligentieonderzoek NIO/NDT

Doel

Vaststellen van de cognitieve mogelijkheden van de leerlingen. De NIO/NDT kan worden gebruikt als eindtoets in groep 8 en is een alternatief voor andere eindtoetsen, zoals de CITO.

 

Resultaat

Een rapportage in de vorm van een uitdraai van de onderzoeksresultaten. De rapportage vormt een hulpmiddel bij het maken van de keuze van het niveau voor voortgezet onderwijs.

 

Werkwijze

Eén van onze gedragswetenschappers neemt het onderzoek individueel of bij een groepje leerlingen af, scoort de resultaten en bespreekt deze met de ouders, eventueel samen met de intern begeleider en/of leerkracht.


Investering

Twee uur voorbereiding en scoring, twee uur afname; totaal €400,-
De benodigde testmaterialen worden afzonderlijk in rekening gebracht.