Onderzoek en diagnostiek


U heeft een leerling op school of in de klas, die (ernstige) gedrags-, psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek heeft. Onderzoek is nodig, ter ondersteuning van de diagnose of gericht op bijkomende (gedrags-) problemen. De Loodsboot verricht dit onderzoek, deskundig en nauwkeurig.

 

Wij bieden:

 

Voor de onderzoeken gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is bij de leerling sprake van een DSM geclassificeerde stoornis of een vermoeden daarvan.
  • Ouders geven toestemming voor het onderzoek.
  • Betrokkenen verlenen medewerking bij het verstrekken van informatie.
  • Er vindt een intake gesprek plaats met ouders en school. De gedragsdeskundige stelt naar aanleiding van het gesprek en de onderzoeksvraag de benodigde onderzoeksmiddelen vast.
  • De school beschikt over een rustige ruimte waar het onderzoek afgenomen kan worden.