Ons aanbod

Dienstverleningspakket

De Loodsboot biedt een uitgebreid pakket aan dienstverlening, gericht op de onderwijssituatie van kinderen met ­gedrags-, psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek. Het aanbod bestaat uit de volgende categorieën:

 


Consultatie
U heeft een korte vraag op het gebied van gedrag en wilt ons daarover consulteren.

Onderzoek & diagnostiek
U heeft een leerling op school of in de klas die (ernstige) gedrags-, psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek heeft.

Kennisoverdracht en training
U heeft behoefte aan ondersteuning van uw team met informatie, training en/of begeleiding ten aanzien van leerling(en) met gedragsproblematiek.


Begeleiding op school en in de klas
U heeft ondersteuning nodig op organisatorisch vlak of praktische begeleiding aan leerkrachten die te maken krijgen met leerlingen met gedrags-, psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek.

Training en intensieve specialistische begeleiding van leerlingen
U heeft begeleiding nodig voor leerlingen individueel, in de klas en daar­buiten en wilt graag specialistische trainingen voor deze leerlingen.

 

Arrangementen

Onderwijsarrangementen bieden unieke kansen voor passend onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Het aanbod van De Loodsboot kan binnen deze arrangementen op maat ingezet worden. In overleg met de medewerker(s) van De Loodsboot wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt gekeken welk aanbod daar het beste bij past. De arrangementen zijn te verdelen in:

 

Middellang durend arrangement
15 tot 30 uur en < 6 maanden