Pedagogisch didactisch onderzoek bij kleuters

Doel

Inzicht verkrijgen in de leerbaarheid en leerstrategieën van kleuters en concrete handelingsadviezen geven voor de begeleiding.

 

Resultaat

Een onderzoeksverslag met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht kunnen hierdoor beter aansluiten bij de sterke kanten en mogelijkheden van de leerling.

 

Werkwijze

Eén van onze ambulante begeleiders neemt het pedagogisch-didactisch onderzoek af en bespreekt dit met de school, ouders en de (ambulant) begeleider.


Investering

Minimaal 6 uur, maximaal 10 uur: afhankelijk van de onderzoeksvraag.