Presentaties/workshops over o.a. AD(H)D, angststoornissen, autisme, selectief mutisme, tic-stoornissen, hechtingsstoornissen, ODD/CD

Doel

Kennis overdragen aan (school)teams en het aanreiken van praktische handvatten om gedrag positief om te buigen.

 

Resultaat

Teamleden vergroten hun kennis ten aanzien van o.a. psychiatrische stoornissen waardoor meer begrip ontstaat voor de leerling met gedrags-, psychiatrische en/of sociaal-emotionele problematiek.
Het team is zich meer bewust van de betekenis van gedrag en heeft concrete aanknopingspunten om dit om te zetten in beleid en handelen.

 

Werkwijze

De school bepaalt welke stoornis(sen) in de teampresentatie of workshop centraal staat of staan. Eén van onze ambulant begeleiders geeft de presentatie of verzorgt de workshop.


Investering

3 tot 4 uur.