Psychodiagnostisch onderzoek op executieve functies en/of sociaal emotioneel gebied

Doel

Inzicht verkrijgen in sterke/zwakke aspecten binnen het executief functioneren van de leerling en/of op sociaal emotioneel gebied.

 

Resultaat

Een onderzoeksverslag met concrete, handelingsgerichte adviezen. School en leerkracht kunnen hierdoor het onderwijsaanbod beter laten aansluiten bij de mogelijkheden en sterke kanten van de leerling.

 

Werkwijze

Eén van onze gedragswetenschappers neemt het onderzoek af, schrijft de rapportage en bespreekt het rapport met ouders, leerkracht en (ambulant) begeleider.


Investering

De uren zijn afhankelijk van de onderzoeksvraag en de te gebruiken testmaterialen.