De Loodsboot vervult als Expertisecentrum Gedrag een brugfunctie tussen het regulier basisonderwijs en het speciaal onderwijs. De Loodsboot valt onder het bestuur van  De Haagse Scholen en maakt deel uit van 4 Tact speciaal onderwijs. Dit is een samenwerking tussen  De Loodsboot en drie speciaal onderwijs scholen, De Strandwacht, De Eerste Nederlandse Buitenschool en De Inspecteur WP Blokpoelschool.