Team workshop ‘Inleiding in het lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’

Doel

  • Bewustwording van de basisprincipes van lesgeven aan getraumatiseerde kinderen.
  • Vergroten van kennis van de invloed van complex trauma op functioneren op school.
  • Vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat:
    onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen en begrijpen.

 

Resultaat

Deelnemers zullen probleemgedrag, dat mogelijk voortkomt uit traumaproblematiek beter herkennen en begrijpen.
De deelnemers zullen zich bewust zijn van de basisprincipes van traumasensitief onderwijs en hoe deze de leerlingen (en henzelf) kunnen ondersteunen.

 

Werkwijze

Een workshop voor het schoolteam gericht op het vergroten van de kennis over wat traumaproblematiek inhoudt en hoe deze de basis kan vormen van het (probleem-)gedrag dat een leerling vertoont.
De workshop wordt verzorgd door twee trainers.
De inhoud is gebaseerd op het boek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen (Leony Coppens).


Investering

€400,-.