Training ‘Beter bij de les’

Volledige training ‘Beter bij de les’, een training in executieve functies en leerstrategieën.

 

Doel

 • Vergroten van het inzicht in het leergedrag en het uitbreiden van de werkgeheugencapaciteit.
 • Vergroten van het inzicht van de leerkracht ten aanzien van werkhoudingsproblemen door zwakke executieve functies.

 

Resultaat

Voor de leerling

 • Beter gebruik van het werkgeheugen > beter kunnen volgen van instructies en het beter kunnen bewerken en opslaan van informatie.
 • Inzicht in eigen denkstrategieën, sterktes en zwaktes.
 • Toepassen van handelingsadviezen in verschillende situaties.

 

Voor de leerkracht

 • Meer kennis over het effect van het werkgeheugen op schoolse vaardigheden en (leer)gedrag.
 • Herkennen van werkgeheugenfouten.

 

Werkwijze

Allereerst wordt de BRIEF (vragenlijst voor executieve functies) door de leerkracht en ouders ingevuld. Hierna volgen 6-8 aaneengesloten weken waarbij er 3 tot 4 keer per week getraind wordt (25 sessies in totaal).
Tussendoor zijn er +/- 3 gesprekken met de ouders en de leerkracht.
Als laatste is er een evaluatiegesprek met alle betrokkenen en worden de resultaten op de BRIEF (nameting) vergeleken met de resultaten van de voormeting.
De training is geschikt voor leerlingen van 8-12 jaar.


Investering

55 uur.

  

Supervisie bij de training ‘Beter bij de les’, een training in executieve functies en leerstrategieën.

 

Doel

 • Coachen van de Beter Bij de Les trainer.
 • In kaart brengen van de executieve functies van de beoogde trainingskandidaat.

 

Resultaat

Voor de leerling

 • Beter gebruik van het werkgeheugen > beter kunnen volgen van instructies en het beter kunnen bewerken en opslaan van informatie.
 • Inzicht in eigen denkstrategieën, sterktes en zwaktes.
 • Toepassen van handelingsadviezen in verschillende situaties.

 

Voor de leerkracht

 • Meer kennis over het effect van het werkgeheugen op schoolse vaardigheden en (leer)gedrag.
 • Herkennen van werkgeheugenfouten.

 

Voor de trainer

 • Begeleiding en coaching bij het gehele trainingstraject, verheldering van onduidelijkheden en klankbord, zodat men uiteindelijk de training zelf kan geven.

 

Werkwijze

De training vindt in een periode van 6-8 aaneengesloten weken (3-4 keer per week) plaats. De getrainde gedragswetenschapper is aanwezig bij de gesprekken tussen ouders en school, coacht de Beter bij de les trainer middels wekelijks overleg/contact en verzorgt de scoring van de BRIEF.


Investering

14 uur.