Training ‘Rots en Water’

Doel

Positieve invloed uitoefenen op de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan. Met de bouwstenen zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen als basis, wordt gewerkt aan de thema’s veiligheid, assertiviteit en communicatie.

 

Resultaat

Leerlingen voelen zich sterker en meer competent in de omgang met anderen. Leerlingen zijn beter in staat te reflecteren op zichzelf, hebben meer zelfvertrouwen en hebben een betere controle over hun gedrag en emoties.

 

Werkwijze

Eén van onze ambulant begeleiders verzorgt de training, bestaande uit 8 sessies van een uur. De training kan in kleine groep, maximaal 10 leerlingen, of voor een basisschoolgroep worden gegeven. De training kan tevens op individueel niveau gegeven worden.


Investering

Voor de individuele training: prijs op aanvraag.
Voor de groepstraining met max. 20 leerlingen: €1500,-.