Training ‘Tools4school’

Doel

  • Vermindering van de cognitieve en sociale vaardigheidstekorten.
  • Versterking van beschermende factoren.
  • Versterking van monitoring door ouders.
  • Versterking van probleemoplossende vaardigheden.
  • Versterking van de relatie tussen de leerling en het schoolpersoneel.

 

Resultaat

Voor de leerling

  • Vermindering van cognitieve en/of sociale vaardigheidstekorten die een rol spelen bij de schoolproblematiek. Het leren van de desbetreffende vaardigheden zal leiden tot vermindering van het risico op schooluitval. Denk aan: herkennen van signalen die wijzen op een conflict met een autoriteit, weerstand bieden aan vrienden, rustig reageren op feedback e.d.
  • Versterking van affectieve en relationele vaardigheden (interpersoonlijke vaardigheden) en vaardigheden op het gebied van zelfbewustzijn en zelfsturing (intrapersoonlijke vaardigheden).

 

Voor de leerkracht/school

  • Leerkrachten zijn getraind in positieve gedragsbeïnvloeding en passen dit ook toe in de klas.
  • De resultaten van “Welk gedrag mag”, worden aangegrepen om leerlinggedrag meer planmatig te beïnvloeden.

 

Werkwijze

De training bestaat uit een intake gesprek, waarbij ouders gevraagd worden twee vragenlijsten in te vullen. Daarna volgt een workshop voor leerkrachten. Er zijn 10 individuele bijeenkomsten van 1,5 uur en 4 ouderbijeenkomsten. Als laatste volgt een evaluatie gesprek.
De training is geschikt voor groep 7 en 8 en leerlingen uit het voortgezet onderwijs.


Investering

55 uur.