Training ‘Vriendenprogramma’

Doel

Het VRIENDEN programma is een preventie- en behandelprogramma van angst- en depressieve klachten bij kinderen en jongeren van 7 t/m 16 jaar. Voor kinderen van 4-7 jaar is er een apart programma ontwikkeld: Fijn, VRIENDEN!

 

Resultaat

Tijdens de training wordt gewerkt aan onderstaande punten:

  • Leren omgaan met moeilijke situaties
  • Het herkennen van lichamelijke angstequivalenten
  • Ontspanningsoefeningen
  • Positief denken
  • Probleem oplossen
  • Emotionele weerstand vergroten
  • Leren gebruik maken van sociale steun
  • Conflict oplossen

 

Werkwijze

Allereerst is er een intake, waarna 10 wekelijkse bijeenkomsten volgen van 45 tot 60 minuten. Daarna volgt het nagesprek.
Wanneer nodig of gewenst kunnen ouderbijeenkomsten en terugkombijeenkomsten aangeboden
worden. Deze worden apart in rekening gebracht.


Investering

22 uur.