Werken met het ontwikkelingsperspectief (OPP)

Doel

Onderbouwde verwachtingen over de potentieel te behalen doelen en het uitstroomperspectief van de leerling per schooljaar.

 

Resultaat

Een rapportage in de vorm van een vast format, waarin een onderbouwde inschatting wordt gemaakt van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een bepaalde periode, voorzien van korte en langere termijndoelen.

 

Werkwijze

Eén van onze ambulant begeleiders ondersteunt de IB-er en eventueel de groepsleerkracht bij het opstellen van het OPP.


Investering

Ongeveer 2 uur.